Today: 18.Jun.2018
Каде можам да волонтирам?
23.Nov.2012
Rate this item
(0 votes)

Според Законот за волонтерство во Република Македонија, организатори на волонтерска работа можат да бидат:

- здружение на граѓани и фондација;

- верска заедница и религиозна група;

- јавна установа 

- орган на државна власт и

- единица на локална самоуправа и Градот Скопје

Секој организатор на волонтерска работа должен е да има програма за волонтирање. Во неа се утврдува потребата од волонтерска работа, бројот на ангажираните волонтери, видот на волонтерските услуги, како и начинот и постапката за обезбедување на волонтери.

Законот за волонтерство во Република Македонија го регулира организираното долгорочно волонтирање, но не ја ограничува можноста за волонтирање од непостојана или случајна природа на доброволна основа. Тоа практично значи дека по слободна волја можете да се вклучите во активности за помош и поддршка на други лица или за развој на Вашата локална заедница. Бидете активни – волонтирајте!

 

Read 23475 times Last modified on Monday, 08 August 2016 13:53