Today: 18.Jun.2018
Меѓународни волонтерски организации
29.May.2014
Rate this item
(0 votes)

Во светот постојат огромен број на организации и мрежи кои го поттикнуваат и го овозможуваат волонтирањето на локално, национално и на меѓународно ниво. Еве неколку од нив со линк до нивните веб страни каде можете да најдете корисни информации за програмите за волонтирање кои ги нудат:

 

South East European Youth Network (SEEYN)

www.seeyn.org

 

Service Civil International

www.sciint.org

 

Alliance of European Voluntary Service Organizations

www.alliance-network.eu

 

International Association for Volunteer Effort (IAVE)

https://iave.org/

 

Association of Voluntary Service Organizations (AVSO)

www.avso.org

 

Voluntary Service Overseas

www.vsointernational.org

 

Global Volunteer Network

www.globalvolunteernetwork.org

 

Association of Volunteers in International Service

www.avsi.org

 

Hands On Network

www.handsonnetwork.org

 

International Volunteer Programs Association

www.volunteerinternational.org

 

Volunteers for Peace

www.vfp.org

Read 1466 times Last modified on Tuesday, 03 June 2014 14:07