Today: 18.Jun.2018
Европски волонтерски сервис
29.May.2014
Rate this item
(0 votes)

Една од можностите за организирано волонтирање е Европскиот волонтерски сервис (ЕВС) во рамките на новата програма Erasmus+. Клучната акција 1: учење преку индивидуални мобилности, меѓу другото овозможува волонтерски престој во друга земја во период  од 2 недели до 12 месеци. Возрасната граница за учество во програмата е од 17- 30 години.

 

Повеќе информации на веб страната на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност  - www.na.org.mk

или на веб страната на програмата на Европската Комисија Erasmus+ - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

На следниот линк е датабазата за пребарување на организации кои се акредитирани за ЕВС или за проекти кои бараат волонтери: http://europa.eu/youth/evs_database

Read 1649 times Last modified on Tuesday, 03 June 2014 14:08