Today: 18.Jun.2018
Како можам да се вклучам во ЛВС
29.May.2014
Rate this item
(0 votes)

ВОЛОНТЕРИ

-Активирајте се за помош во локалната заедница

-Корисно пополнете го Вашето слободно време

-Можност за стекнување на волонтерско искуство

-Подобрете ги Вашите вештини: комуникација, тимска работа, одговорност, лидерство...

-Давате личен придонес во подобрување на средината во која живеете

-Можност за добивање на волонтерска книшка во која се евидентира Вашето волонтерско искуство

-Нови контакти, нови познанства и нови предизвици

Побарајте пријава за волонтер во најблискиот локален волонтерски центар или превземете ја тука(Пријава за волонтер).

 

ОРГАНИЗАТОРИ НА ВОЛОНТЕРСКА РАБОТА

-Отворање на Вашата организација за младите и давање на можност за нивно активирање

-Подобрена ефикасност и ефективност во Вашата работа

-Подобрено давање на услуги на Вашите корисници

-Обезбедена помош во изработка на волонтерска програма, развој на волонтерски позиции и подготовка на договор за волонтирање

-Обезбедена обука за волонтерски менаџмент на вработените во Вашата организација кои ќе бидат супервизори на волонтерите

-Можност за долгорочна соработка на партнерски проекти за промоција и развој на волонтерската работа

Побарајте пријава за потреба од волонтери во најблискиот локален волонтерски центар или превземете ја тука(Пријава за потреба од волонтери).

 

ВОЛОНТИРАЊЕТО НЕ Е БЕСПЛАТНА РАБОТНА СИЛА, ТУКУ СИЛА ШТО КРЕИРА И РАЗВИВА!

Read 1838 times Last modified on Tuesday, 03 June 2014 14:03