Today: 18.Jun.2018
Локален волонтерски сервис (ЛВС) - резултати и постигнувања
30.May.2014
Rate this item
(0 votes)

Од реализацијата на практиката во изминатите 5 години вкупно се пријавени над 1700 заинтересирани волонтери. Од нив се обучени и сместени вкупно 375 волонтери во 7 градови во Македонија на тримесечно волонтирање со покриен надоместок за патни трошоци и исхрана. Како организатори на волонтерска работа се вклучија над 120 институции и организации со кои имаме потпишано Меморандум за соработка за вклучување во ЛВС.

Организаторите на волонтерска работа имаа корист од преку 90.000 работни часови што волонтерите ги исполнија со нивниот ангажман (во просек околу 4 часа дневно). Поради извонредните резултати и позитивниот ангажман на волонтерите на 50% од нив им беше продолжен волонтерскиот договор, а една третина од нив продолжија да примаат и волонтерски надоместок со средства на организаторите на волонтерска работа.

Од досегашната имплементација на ЛВС околу 25% од ангажираните волонтери после завршувањето на тримесечното волонтирање добија Договор за повремено ангажирање или Договор за вработување во институцијата или организацијата.

Анализата на евалуацијата од досегашните циклуси на ЛВС покажува дека волонтерите во голема мера ја подобрија ефикасноста во работата на самите институции и дадоа голем придонес во подобрување на процесот на давање на услуги на граѓаните. 

Резултатите од следењето на личниот развој на волонтерите ги покажаа следните параметри:

  • Кај 80 % од волонтерите имаме значително подобрување на нивната одговорност за почитување на рокови и почитување на нивните колеги.
  • Кај 90% од волонтерите значително се подобрени комуникациските вештини, а кај 10 % останаа на исто ниво.
  • Тимската работа и лидерските вештини се подобрени кај 90% од волонтерите, особено  во делот на водењето на проекти, соработката со колегите и активното учество на состаноците на тимот.
  • 100% од волонтерите вклучени во ЛВС сакаат да продолжат со волонтирање и да го препорачаат ЛВС на своите роднини, познаници и пријатели.

Активностите на ЛВС придонесуваат за имплементација на Законот за волонтерство во Република Македонија на локлано ниво. Преку  локалниот волонтерски сервис се овозможуваат нови пристапи за организирано волонтирање во местото на живеење, во својата локална заедница. Со тоа, се надминуваат поранешните состојби на непланско и неорганизирано волонтирање кога волонтерскиот труд не беше ценет и најчесто беше поистоветуван со неплатен труд или губење на време.

 

Read 2348 times