Today: 18.Jun.2018
Волонтерски акции – помош во заедницата
30.May.2014
Rate this item
(0 votes)

Локални волонтерски акции сe форма на краткорочно локално волонтирање кои овозможуваат локалното население без оглед на возраста, образованието и верувањата да придонесе во развојот на локалната заедница и изнаоѓањето на решенија за социјалните проблеми. Од друга страна, локалните волонтерски акции го поттикнуваат социјалниот и личниот развој на волонтерите.

Локалните волонтерски акции се тематски и можат да придонесуваат за заштита на животната средина, да овозможуваат работа со деца од ранливи групи, помош на стари лица, логистичка поддршка на јавни настани, хуманитарни активности за одредена целна група или поединци, реновирање на одредени објекти важни за локалната заедница и слично.

Read 1909 times